VŠVO sodelovala pri pripravi in objavi resolucije o prostoživečih parkljarjih

VŠVO sodelovala pri pripravi in objavi resolucije o prostoživečih parkljarjih

V ugledni mednarodni znanstveni reviji Mammal Research je bila kot mnenjski članek (forum paper) objavljena resolucija o potrebi po sodobnem upravljanju in varstvu prostoživečih parkljarjev. Pri pripravi članka/resolucije je sodelovala tudi VŠVO. Članek je prosto dostopen na:

https://link.springer.com/article/10.1007/s13364-017-0321-5