Vpis v višji letnik oz. absolventski staž po jesenskih izpitnih rokih

Vpis v višji letnik oz. absolventski staž po jesenskih izpitnih rokih

Študentom, ki so izpolnili pogoje za vpis v višji letnik oz. v absolventski staž po jesenskih izpitnih rokih, smo odprli vpisne liste. Po pošti boste prejeli račune za vpisnino oz. šolnino. V ŠIS-u izpolnite vpisni list, ga natisnite, podpišite in skupaj s potrdilom o plačilu pošljite na šolo po pošti ali dostavite osebno v času uradnih ur. Če boste dokumente poslali po pošti in potrebujete potrdila o vpisu, jih naročite v ŠISu. Tisti, ki se vpisujete v absolventski staž, morate pred vpisom oddati prijavo diplomske teme z dispozicijo diplomske naloge. Vpis opravite do 27. septembra.