Slika

30. 5. 2012

3. letnik – prijava diplomske teme

Študente opozarjamo, da morajo pred vpisom absolventskega staža oddati dispozicijo diplome.