Zagovori diplomskih del

Kandidat: ŽAN RUTNIK RADER

Datum: 29.6.2021
Ura: 9:30
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela:  SAMOOSKRBNO EKOLOŠKO NASELJE: ŽELJA ALI OBVEZA?
Diplomska komisija:
doc. dr. Natalija Špeh, predsednica
prof. dr. Andrej Simončič, član
pred. Saša Piano, članica – mentorica
pred. Klemen Kotnik, član – somentor

 

 

Kandidatka: NUŠA ČREŠNIK

Datum: 28.6.2021
Ura: 15:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela:  Sistem prepoznavanja in zmanjševanja okoljskih tveganj zaradi kemikalij v podjetjih
Diplomska komisija:
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, predsednica
viš. pred. dr. Goran Pipuš, član
izr. prof. dr. Viktor Grilc, član – mentor