Zagovori diplomskih del

Kandidat: URH TOPLAK

Datum: 20.10.2021
Ura: 16:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Vpliv kmetijstva na potok Pešnica
Diplomska komisija:
prof. dr. Andrej Simončič, član – mentor
doc. dr. Nataša Smolar Žvanut, predsednica
doc. dr. Natalija Špeh, članica

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kandidatka: SARA LORENČIČ

Datum: 6.10.2021
Ura: 15:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Obisk in spremembe okolja v Triglavskem narodnem parku
Diplomska komisija:
izr. prof. dr. Kristijan Breznik, član – mentor
izr. prof. dr. Irena Mrak, članica – somentorica
viš. pred. dr. Peter Skoberne, predsednik
pred. Klemen Kotnik, član

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kandidatka: LAURA JESENEK

Datum: 22.9.2021
Ura: 18:00
Prostor: Spletno
Naslov diplomskega dela: Primerjava onesnaženosti Šmartinskega in Zreškega jezera z uporabo fizikalno-kemijskih analiz
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Goran Pipuš, član – mentor
Ksenija Bošnjak, univ. dipl. inž. kem. tehnol., članica – somentorica
doc. dr. Nataša Smolar Žvanut, predsednica
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kandidatka: EVA PODKRIŽNIK

Datum: 31.8.2021
Ura: 17:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Preučevanje seznanjenosti prebivalstva z uporabo fitofarmacevtskih sredstev v občini Rečica ob Savinji
Diplomska komisija:
prof. dr. Andrej Simončič, član – mentor
viš. pred. dr. Anja Bubik, predsednica
doc. dr. Natalija Špeh, članica

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kandidatka: EVELINA POSAVEC

Datum: 31.8.2021
Ura: 18:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Vsebnost vitamina C v zelenih superživilih
Diplomska komisija:
viš. pred. dr. Anja Bubik, članica – mentorica
prof. dr. Andrej Simončič, predsednik
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, članica

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kandidatka: JASMINA MORI

Datum: 2.9.2021
Ura: 12:00
Prostor: Magistrska predavalnica 2
Naslov diplomskega dela: Smrekov lubadar in razlogi za njegov vpliv na gozdove na območju Koroške
Diplomska komisija:
prof. dr. Andrej Čokl, član – mentor
prof. dr. Boštjan Pokorny, predsednik
doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, članica