Zagovori diplomskih del

MIHA VELIKANJE

Datum zagovora: 2. 3. 2021
Ura zagovora:
13:00
Prostor zagovora: Spletno
Mentor: doc. dr. Leo Šešerko
Somentorica: doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
Predsednik: prof. dr. Bojan Sedmak
Član: pred. dr. Emil Šterbenk
Naslov diplomskega dela:
Vpliv rudnika urana Žirovski vrh na okolje

Če želite prisostvovati zagovoru, pišite za povezavo na info@vsvo.si.