STROKOVNA EKSKURZIJA V TUZLO – ANKETA

STROKOVNA EKSKURZIJA V TUZLO – ANKETA

Vse študentke in študente, ki ste se udeležili strokovne ekskurzije v Tuzlo prosimo, da izpolnite anketo, s katero želimo dobiti povratno informacijo o vašem zadovoljstvu z ekskurzijo. Ker je bilo število udeležencev ekskurzije manjše, je vsaka izpolnjena anketa zelo pomembna. Na VŠVO želimo v prihodnje tudi na podlagi vaših mnenj in predlogov še izboljšati izvedbo podobnih ekskurzij. Anketo izpolnite čim prej, najkasneje pa do petka, 4. 6. 2010. Anketo oddajte osebno na sedežu VŠVO, lahko pa jo pošljete tudi po pošti na naslov Trg mladosti 2, 3320 Velenje.

ANKETA