Spremenjena ura predavanj Vrednotenje in varstvo geografskega okolja (VVGO), 24.10.2016

Spremenjena ura predavanj Vrednotenje in varstvo geografskega okolja (VVGO), 24.10.2016

Predavanja, 24.10.2016 iz VVGO se začnejo ob 9.00.