RUP, 6. 4.

RUP, 6. 4.

Predavanj iz predmeta Razvoj in urejanje podeželja 6. 4. ne bo, ker jih boste opravili v okviru terenskih vaj 12. 4..