RAZPIS MOBILNOSTI SLOVENSKI ŠTIPENDIJSKI SKLAD SI04, EGP in NFM 2015, JE ŠE VEDNO ODPRT, RAZPIS MOBILNOSTI ERASMUS+ 2015 – 2017 ZA ŠTUDENTE PONOVNO ZAPRT

RAZPIS MOBILNOSTI SLOVENSKI ŠTIPENDIJSKI SKLAD SI04, EGP in NFM 2015, JE ŠE VEDNO ODPRT, RAZPIS MOBILNOSTI ERASMUS+ 2015 – 2017 ZA ŠTUDENTE PONOVNO ZAPRT

Obveščamo vse študent-e/ke VŠVO, da je razpis mobilnosti Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM 2015, za namen študija in/ali praktičnega usposabljanja v tujini še vedno odprt, razpis mobilnosti za namen študija in/ali praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus+ 2015 pa je zaprt.