Operacija – RCE

Projekt: Uporaba lesne biomase za namene pridobivanja kemikalij in pridelavo biogoriva