Organi in komisije

Upravni odbor

- Katja Esih, predstavnica ustanovitelja
- Danica Jezovšek Korent, predstavnica ustanovitelja
- mag. Matej Meža, predstavnik ustanovitelja
- Tina Kramer, predstavnica gospodarstva
- pred. Klemen Kotnik, predstavnik visokošolskih učiteljev
- Milena Ževart, predstavnica drugih delavcev
- Matej Zabret, predstavnik študentov

Senat

- doc. dr. Natalija Špeh
- izr. prof. dr. Irena Mrak
- prof. dr. Boštjan Pokorny
- prof. dr. Bojan Sedmak
- prof. dr. Andrej Simončič
- doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
- izr. prof. dr. Kristiian Breznik
- Špela Hvastja, predstavnica študentov
- Nika Kos, predstavnica študentov

Komisija za študentske zadeve

- viš. pred. dr. Anja Bubik, predsednica
- doc. dr. Martin Batič, član
- Klara Župan, predstavnica študentov

Komisija za kakovost

- izr. prof. dr. Borut Vrščaj
- izr. prof. dr. Kristijan Breznik
- prof. dr. Boštjan Pokorny
- Saša Zagode Burič
- Katja Čeh, predstavnica študentov