Organi in komisije

Upravni odbor

- Katja Esih, predstavnica ustanovitelja
- Danica Jezovšek Korent, predstavnica ustanovitelja
- mag. Matej Meža, predstavnik ustanovitelja
- Tina Kramer, predstavnica gospodarstva
- pred. Klemen Kotnik, predstavnik visokošolskih učiteljev
- Milena Ževart, predstavnica drugih delavcev
- Matej Zabret, predstavnik študentov

Senat

- prof. dr. Boštjan Pokorny
- doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
- izr. prof. dr. Kristiian Breznik
- Špela Hvastja, predstavnica študentov
- Nika Kos, predstavnica študentov
- izr. prof. dr. Irena Mrak
- prof. dr. Bojan Sedmak
- prof. dr. Andrej Simončič
- doc. dr. Natalija Špeh

Komisija za študentske zadeve

- viš. pred. dr. Anja Bubik
- pred. Klemen Kotnik
- Klara Župan, predstavnica študentov
- Milena Ževart

Komisija za kakovost

- prof. dr. Elena Bužan
- doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
- izr. prof. dr. Borut Vrščaj
- Katja Čeh, predstavnica študentov
- mag. Andrejka Mevc
- administrator: Saša Zagode Burič

Komisija za izvolitve v nazive

- doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
- prof. dr. Bojan Sedmak
- izr. prof. dr. Irena Mrak
- administrator: Saša Zagode Burič

Komisija za znanstveno-raziskovalno ter svetovalno in razvojno delo

- prof. dr. Boštjan Pokorny
- prof. dr. Elena Bužan
- izr. prof. dr. Kristijan Breznik
- administrator: Saša Zagode Burič

Komisija za založništvo

- prof. dr. Bojan Sedmak
- Klemen Kotnik
- dr. Peter Skoberne
- administrator: Milena Ževart