Predavanja modularnih predmetov in izbirnih predmetov – 2. in 3. letnik

Predavanja modularnih predmetov in izbirnih predmetov – 2. in 3. letnik

Vsa predavanja iz modulov in izbirnih predmetov (RUP, RVT, VOŽP, VKO, EKO, ČOV, VIO, ZE, MM) se bodo izvajala na sedežu VŠVO od 16.00 do 19.15 za redne in izredne študente.