pogoji za pristop k izpitu Strokovni tuji jezik

pogoji za pristop k izpitu Strokovni tuji jezik

Lekt. mag. Katarina Čander obvešča slušatelje predmeta Strokovni tuji jezik – angleščina, da je v ŠISu objavila seznam študentov, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k izpitu.