NRZO, predavanja

NRZO, predavanja

Obveščamo, da predavanja iz NRZO 17.10.2016 odpadejo. Začenjo se 24.10.2016 ob 10.00 za redne in izredne študente. Glejte urnik.