NOV RAZPIS EGP IN NFM II 2014

NOV RAZPIS EGP IN NFM II 2014

Obveščamo vas, da smo objavili dva nova razpisa namenjena finančni podpori mednarodnih izmenjav študentov VŠVO, visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ter drugega osebja VŠVO (v države Islandija, Lichtenstein in Norveška). V okviru teh razpisov je višina dotacij precej ugodnejša kot v programu Erasmus, prilagojena življenjskim stroškom v ciljnih državah.

Na razpis se prijavite posamezniki.

Prosimo vse, ki nameravate oditi na mobilnost (študenti – študij, praktično usposabljanje, visokošolski učitelji ali visokošolski sodelavci – poučevanje, usposabljanje, drugo osebje VŠVO – usposabljanje) v navedene države ali razmišljate o tej možnosti, da se nemudoma prijavite na razpis oz. najkasneje do vključno ponedeljka, 5. maja 2014.

Več informacij o razpisu je dostopno pod povezavo:

Študenti VŠVO (študij, praktično usposabljanje): link (na razpis pod zavihkom Mednarodno sodelovanje – EGP in NFM)

Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci ter drugo osebje VŠVO: link (na razpis pod zavihkom Mednarodno sodelovanje – EGP in NFM)

Več informacij o razpisu je dostopno na spletni strani Centra Republike Slovenije za evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Cmepius):

http://www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx

Informacije dobite tudi v mednarodni pisarni v poslovnem času VŠVO.