Mednarodna pisarna

DOBRODOŠLI NA SPLETNI STRANI MEDNARODNE PISARNE

Cilj Visoke šole za varstvo okolja je vzpostaviti intenzivno mednarodno sodelovanje z namenom izmenjave izkušenj dobrih praks z drugimi institucijami. Zato sodelujemo in smo zainteresirani za sodelovanje v mednarodnih projektih na področju izobraževanja in raziskav.

Mednarodna pisarna nudi študentom informacije o možnostih mednarodnih izmenjav v tujini, v okviru najpomembnejšega programa študijskih izmenjav Erasmus+ in v okviru drugih programov ali sporazumov.

Mednarodna pisarna nudi informacije o možnostih mednarodnih izmenjav tudi pedagoškemu in drugemu osebju šole in pomaga organizirati mednarodno izmenjavo tujih študentov in strokovnjakov na šoli.

Pisarna ureja formalnosti izmenjave in pomaga izpeljati izmenjavo.

Kontakt:andrejka.mevc@vsvo.si mag. Andrejka Mevc, tel.: +386 3 898 64 15, fax: +386 3 898 64 13, naslov: Visoka šola za varstvo okolja, Trg mladosti 7, 3320 Velenje.

Trenutno je zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 mednarodna pisarna na šoli odprta vsako sredo od 9. do 17. ure.

Vsak dan lahko dobite informacije tudi po elektronski pošti in telefonu v poslovnem času šole.