Kolokvij – VVGO

Kolokvij – VVGO

Vse študente 1. letnika (redne in izredne) pozivamO, naj se prijavijo na kolokvij VVGO, ki je razpisan za 29.10.2010.