Delo na projektu – informativna prijava

Delo na projektu – informativna prijava

V primeru uspešne prijave na razpis Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS: Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 bomo za delo na projektu, v obdobju 1. 6. – 30. 9. 2017, potrebovali 10 ali več študentov. Študenti bodo za opravljeno delo plačani preko študentske napotnice.

Vse zainteresirane študente prosim, da oddajo informativno prijavo najkasneje do srede, 26. 4. 2017, na elektronski naslov: sasa.zagodeburic@vsvo.si.