Predavanja OTB

Predavanja OTB

Doc. dr. Martin Batič obvešča slušatelje predmeta Okoljski terorizem in bioterorizem, da v četrtek, 16.11., predavanj ne bo, namesto tega bodo

v ponedeljek,  20.11.,  ob 15. uri, v računalnici.