Zaposlitvene možnosti

– v podjetjih, ki želijo racionalizirati porabo surovin, energije in vode ter drugih okoljskih virov ter gospodariti z odpadki, ne le z vidika varovanja okolja temveč tudi z vidika zmanjšanja stroškov poslovanja,

– v institucijah oziroma službah, ki se ukvarjajo z različnimi razvojnimi vsebinami in področji, kjer je potrebno upoštevati zahteve varovanja okolja in narave,

– neomejenost in prepletenost okoljskih virov z vsemi področji človekovega dela zagotavljata vsebinsko zelo široke zaposlitvene možnosti magistrov/magistric ekotehnologov/ekotehnologinj s primernimi strokovnimi znanji in referencami.

Študijski program uvaja poklic magister ekotehnolog na visokošolski strokovni ravni, ki je prvenstveno namenjen in primeren za aplikativno raziskovalno in strokovno delo pri varovanju okolja in narave v proizvodnih in drugih procesih, kot so npr. preventiva, sanacija, izboljšave, izvajanje ukrepov za zniževanje emisij v okolje, sposobnost izvajanja kakovostnega monitoringa na podlagi okoljskih in naravovarstvenih določil, zagotavljanje optimalnega ravnanja z odpadki in podobno. Zaposleni in študenti VŠVO, ki ima registrirano tudi raziskovalno skupino Inštitut za ekotehnologije in trajnostni razvoj (april 2010), izvajajo in sodelujejo v domačih in tujih raziskovalnih projektih.