Zagovori magistrskih nalog

NIKA BIZJAK

Datum zagovora: 20.3.2017
Ura zagovora: 15:00
Prostor zagovora: Velika predavalnica
Mentorica: doc. dr. Lucija Kolar
Somentorica: dr. Zlatka Zajc
Predsednik: prof. dr. Ivan Eržen
Članica: pred. dr. Anja Bubik
Naslov magistrskega dela: Vsebnost težkih kovin v mleku in zelenjavi (fižol in korenje) na treh območjih Savinjsko-šaleške regije