Zagovori magistrskih nalog

EVA JESENIČNIK

Datum zagovora: 24.1.2018
Ura zagovora:
17:00
Prostor zagovora: Velika predavalnica
Mentorica: doc. dr. Natalija Špeh
Predsednica: izr. prof. dr. Irena Mrak
Član:
 izr. prof. dr. Andrej Simončič
Naslov diplomskega dela:
Potenciali za zelena delovna mesta v Koroški statistični regiji: Primer ekološke turistične kmetije Lešnik