Zagovori magistrskih nalog

MIRAN BABIČ

Datum zagovora: 9.5.2018
Ura zagovora:
16:00
Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 2
Mentor: izr. prof. dr. Viktor Grilc
Predsednik: izr. prof. dr. Nikola Holeček
Član:
 pred. dr. Emil Šterbenk
Naslov diplomskega dela:
Transport nevarnih snovi v cestnem in železniškem prometu v Republiki Sloveniji