Zagovori magistrskih nalog

ANA MARY HLEBEC

Datum zagovora: 25.11.2019
Ura zagovora:
16:00
Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 1
Mentor: izr. prof. dr. Kristijan Breznik
Somentorica: dr. Marija Zlata Božnar
Predsednik: izr prof. dr. Nikola Holeček
Član:
 prim. prof. dr. Ivan Eržen
Naslov diplomskega dela:
Primerjava kvalitete različnih vremenskih podatkov in modelov za oceno doz prebivalstva ob rednih izpustih iz Nuklearne elektrarne Krško