Zaposlitvene možnosti

  • podjetja, ki zagotavljajo okolju prijazno tehnologijo in se ukvarjajo z odstranjevanjem in predelavo odpadkov,
  • podjetja, ki so zavezanci IPPC,
  • podjetja, ki uvajajo oziroma že izvajajo okoljske standarde,
  • kmetijska in gozdarska podjetja ter kmetije,
  • ustanove, pooblaščene za presojo vplivov na okolje,
  • zavarovana območja,
  • svetovalna podjetja,
  • upravne in nadzorne službe na državnem in lokalnem nivoju.