Zagovori diplomskih nalog

TOMAŽ KOPAČ

Datum zagovora: 14. 7. 2020
Ura zagovora:
16:00
Prostor zagovora: Spletno
Mentorica: doc. dr. Marta Svetina Veder
Predsednik: izr. prof. dr. Borut Vrščaj
Članica: doc. dr. Nataša Smolar-Žvanut
Naslov diplomskega dela:
Ocena vpliva klimatskih sprememb na bilanco podzemne vode na severnem delu Dravskega polja

 

KATRIN ŠKOLNIK ŠKRABE

Datum zagovora: 20.7.2020
Ura zagovora:
16:00
Prostor zagovora: Spletno
Mentorica: viš. pred. dr. Anja Bubik
Predsednica: doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
Članica:
 pred. Nataša Uranjek
Naslov diplomskega dela:
Prisotnost mikroplastike v zobnih pastah v Sloveniji