Zagovori diplomskih nalog

NINA PARADIŽ

Datum zagovora: 18. 2. 2019
Ura zagovora:
15:00
Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 2
Mentorica: doc. dr. Nataša Smolar Žvanut
Predsednica dipl. komisije: doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
Član dipl. komisije: izr. prof. dr. Boštjan Pokorny
Naslov diplomskega dela:
Upravljanje z ribami v porečju reke Meže