Zagovori diplomskih nalog

MANJA GLOBAČNIK

Datum zagovora: 10. 7. 2019
Ura zagovora: 16:00
Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 2
Mentorica: pred. dr. Anja Bubik
Predsednik dipl. komisije: pred. dr. Goran Pipuš
Član dipl. komisije: doc. dr. Borut Vrščaj
Naslov diplomskega dela: Hitri testi za kemijsko analizo tal: optimizacija EcoLabBox metode in primerjava metode z drugimi testi na terenu