Zagovori diplomskih nalog

URBAN SOTENŠEK

Datum zagovora: 20.11.2017
Ura zagovora:
17:00
Prostor zagovora: Modra predavalnica
Mentor: doc. dr. Martin Batič
Predsednica:  doc. dr. Lucija Kolar
Članica:
  doc. dr. Nataša Smolar-Žvanut
Naslov diplomskega dela:
Glive in mikoremediacija

DIANA KLOBASA

Datum zagovora: 20.11.2017
Ura zagovora:
17:00
Prostor zagovora: Velika predavalnica
Mentor: izr. prof. dr. Boštjan Pokorny
Predsednik: doc. dr. Peter Skoberne
Članica: doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
Naslov diplomskega dela:
Prehranjevalne in vedenjske navade telemetriranih lisic na Norveškem v zimskem času

KATARINA KREPFL

Datum zagovora: 20.11.2017
Ura zagovora:
18:00
Prostor zagovora: Velika predavalnica
Mentor: doc. dr. Peter Skoberne
Predsednik: izr. prof. dr. Boštjan Pokorny
Članica: doc. dr. Nataša Smolar-Žvanut
Naslov diplomskega dela:
Upoštevanje vpliva visokonapetostnih daljnovodov na ptice v Sloveniji

IGOR MURŠEC

Datum zagovora: 21.11.2017
Ura zagovora:
16:45
Prostor zagovora: Modra predavalnica
Mentorica: doc. dr. Lucija Kolar
Predsednik: prof. dr. Ivan Eržen
Članica:  doc. dr. Nataša Smolar-Žvanut
Naslov diplomskega dela:
Ozaveščenost o hormonskih motilcih v Sloveniji