Zagovori diplomskih nalog

TEJA LEBENIČNIK

Datum zagovora: 10. 6. 2019
Ura zagovora:
16:00
Prostor zagovora: Velika predavalnica
Mentor: prof. dr. Ivan Eržen
Predsednik dipl. komisije: prof. dr. Bojan Sedmak
Članica dipl. komisije: pred. dr. Anja Bubik
Naslov diplomskega dela:
Mehanizmi delovanja dioksinov in furanov na reprodukcijski sistem in neplodnost pri človeku