Zagovori diplomskih nalog

KAJA HOVNIK

Datum zagovora: 20.2.2020
Ura zagovora:
13:00
Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 2
Mentor: prof. dr. Ivan Eržen
Predsednica: doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
Član:
 pred. Klemen Kotnik
Naslov diplomskega dela:
Prikaz dosežkov sanacijskega programa za svinec v Mežiški dolini