Zagovori diplomskih nalog

TATJANA KOLAR

Datum zagovora: 29.3.2017
Ura zagovora: 15:00
Prostor zagovora: Velika predavalnica
Mentorica: doc. dr. Barbara Lampič
Predsednica: doc. dr. Natalija Špeh
Članica: izr. prof. dr. Irena Mrak
Naslov diplomskega dela:
Dopolnilne dejavnosti kot razvojna priložnost kmetij v občini Oplotnica

 

ROK NOVAK

Datum zagovora: 29.3.2017
Ura zagovora:
15:45
Prostor zagovora:
Velika predavalnica
Mentorica: doc. dr. Barbara Lampič
Predsednica: doc. dr. Natalija Špeh
Članica: pred. dr. Anja Bubik
Naslov diplomskega dela:
Primerjava vplivov prehranjevalnih navad vegana, vegetarijanca in vsejeda na okolje

 

MAJA ŠTEFANEC

Datum zagovora: 29.3.2017
Ura zagovora: 16:00
Prostor zagovora:
Magistrska predavalnica 2
Mentorica: doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik
Somentorica: asist. dr. Darja Istenič
Predsednica: doc. dr. Natalija Špeh
Članica: pred. dr. Anja Bubik
Naslov diplomskega dela:
Delovanje ekoremediacijskih sistemov ob Gajševskem jezeru