Zagovori diplomskih nalog

MONIKA ARČAN

Datum zagovora: 15.5.2017
Ura zagovora: 15:00
Prostor zagovora: Velika predavalnica
Mentor: prof. dr. Milenko Roš
Somentorica: Ksenija Bošnjak
Predsednik: pred. dr. Goran Pipuš
Članica: pred. dr. Anja Bubik
Naslov diplomskega dela:
Validacija cianidov v bistrih vodah

 

TJAŠA SATLER

Datum zagovora: 15.5.2017
Ura zagovora: 15:45
Prostor zagovora: Velika predavalnica
Mentor: izr. prof. dr. Viktor Grilc
Somentorica: Vesna Rebić
Predsednik: prof. dr. Milenko Roš
Članica: doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik
Naslov diplomskega dela:
Kvaliteta odpadne sadre v Termoelektrarni Šoštanj in možnosti nadaljnje uporabe

 

MIŠEL GORENČIČ

Datum zagovora: 15.5.2017
Ura zagovora: 16:30
Prostor zagovora: Velika predavalnica
Mentor: izr. prof. dr. Viktor Grilc
Somentorica: mag. Suzana Prajnc
Predsednik: izr. prof. dr. Nikola Holeček
Član: viš. pred. dr. Anton Gantar
Naslov diplomskega dela:
Primerjava izračuna emisij iz cestnega prometa za mesto Maribor za leti 2010 in 2015 po metodologiji COPERT

 

FRANCI POKLIČ

Datum zagovora: 15.5.2017
Ura zagovora: 17:15
Prostor zagovora: Velika predavalnica
Mentorica: doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik
Somentor: dr. Boštjan Grabner
Predsednica: doc. dr. Marta Svetina Veder
Član: prof. dr. Milenko Roš
Naslov diplomskega dela:
Uspešnost sanacijskih ukrepov v Zgornji Mežiški dolini

 

MATJAŽ BREŽNIK

Datum zagovora: 15.5.2017
Ura zagovora: 18:00
Prostor zagovora: Velika predavalnica
Mentor: viš. pred. dr. Anton Gantar
Predsednik: izr. prof. dr. Viktor Grilc
Članica: doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik
Naslov diplomskega dela:
Vakuumski transport pri zbiranju odpadkov

 

NINA ERJAVEC

Datum zagovora: 18.5.2017
Ura zagovora: 12:00
Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 2
Mentor: viš. pred. dr. Boris Salobir
Predsednik: doc. dr. Franc Žerdin
Članica: doc. dr. Natalija Špeh
Naslov diplomskega dela:
Energetsko varčna gradnja z uporabo geotermalne energije v stavbi