Zagovori diplomskih nalog

TJAŠA ANTOLINC

Datum zagovora: 12. 9. 2018

Ura zagovora: 17:00

Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 1

Mentor: izr. prof. dr. Viktor Grilc

Somentor: mag. Bojan Pirš

Predsednik: doc. dr. Martin Batič

Članica: pred. Nataša Uranjek

Naslov diplomskega dela: Aerobna obdelava biološko razgradljivih odpadkov v zbirnem centru Tuncovec

 

JERNEJ RANC

Datum zagovora: 12. 9. 2018

Ura zagovora: 18:00

Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 1

Mentor: izr. prof. dr. Viktor Grilc

Predsednik: pred. dr. Goran Pipuš

Članica: doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik

Naslov diplomskega dela: Zajem razpršenih emisij v jeklarni SIJ Metal Ravne d.o.o., v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami

 

SONJA ŠEMLAK

Datum zagovora: 12. 9. 2018

Ura zagovora: 18:00

Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 2

Mentorica: doc. dr. Marta Svetina Veder

Somentor: Maks Petrič

Predsednik: prof. dr. Andrej Čokl

Član: doc. dr. Peter Skoberne

Naslov diplomskega dela: Ogroženost podzemnih živali na Dobroveljski planoti

 

ŽIGA CESAR

Datum zagovora: 12. 9. 2018

Ura zagovora: 19:00

Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 2

Mentor: doc. dr. Peter Skoberne

Somentor: izr. prof. dr. Viktor Grilc

Predsednik: pred. dr. Emil Šterbenk

Članica: doc. dr. Natalija Špeh

Naslov diplomskega dela: Ravnanje z odpadki v Kozjanskem parku ob prazniku Kozjanskega jabolka

  

LUCIJA ŠUMAH

Datum zagovora: 12. 9. 2018

Ura zagovora: 19:45

Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 2

Mentor: izr. prof. dr. Viktor Grilc

Somentor: Jože Krevh, inž.

Predsednik: pred. dr. Goran Pipuš

Član: pred. Klemen Kotnik

Naslov diplomskega dela: Delovanje sortirnice v Koroškem regijskem centru za ravnanje z odpadki

 

MANUELA DROFELNIK

Datum zagovora: 18. 9. 2018

Ura zagovora: 15:00

Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 2

Mentorica: doc. dr. Marta Svetina Veder

Predsednica: doc. dr. Natalija Špeh

Članica: izr. prof. dr. Irena Mrak

Naslov diplomskega dela: Idejni projekt ekološkega kmetovanja in turizma na Ranču Burger, Veniše

 

EVA VELUNŠEK

Datum zagovora: 18. 9. 2018

Ura zagovora: 16:00

Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 2

Mentorica: izr. prof. dr. Irena Mrak

Predsednik: izr. prof. dr. Boštjan Pokorny

Članica: doc. dr. Barbara Lampič

Naslov diplomskega dela: Vpliv turizma in rekreacije na prostoživeče živali na območju Pohorja

 

VALENTINA KRAJNC

Datum zagovora: 18. 9. 2018

Ura zagovora: 16:00

Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 1

Mentor: viš. pred. dr. Boris Salobir

Predsednik: doc. dr. Franc Žerdin

Član: pred. dr. Emil Šterbenk

Naslov diplomskega dela: Varčevanje z energijo na mikro ravni

 

TJAŠA BRENČIČ

Datum zagovora: 18. 9. 2018

Ura zagovora: 17:00

Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 1

Mentor: viš. pred. dr. Boris Salobir

Somentor: Darko Sušnik, univ. dipl. inž. stroj.

Predsednik: doc. dr. Franc Žerdin

Članica: doc. dr. Natalija Špeh

Naslov diplomskega dela: Primernost energetske obnove starega objekta

 

DEJAN HABERMAN

Datum zagovora: 18. 9. 2018

Ura zagovora: 18:00

Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 1

Mentorica: pred. Saša Piano

Predsednica: doc. dr. Natalija Špeh

Član: pred. dr. Emil Šterbenk

Naslov diplomskega dela: Velenjski Bicy – prostorski, okoljski, družbeni in gospodarski pomen

 

MATJAŽ PETROVIČ

Datum zagovora: 21. 9. 2018

Ura zagovora: 15:30

Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 2

Mentorica: doc. dr. Lucija Kolar

Predsednik: prim. izr. prof. dr. Ivan Eržen

Članica: doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek

Naslov diplomskega dela: Stanje na področju zbiranja odpadnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini v Sloveniji