Zagovori diplomskih nalog

 

TINA URH

Datum zagovora: 7. 5. 2018
Ura zagovora:
16:00
Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 1
Mentor: izr. prof. dr. Boštjan Pokorny
Somentor: Zdravko Miklašič, dipl. inž. gozd.
Predsednik: doc. dr. Peter Skoberne
Član: prof. dr. Andrej Čokl
Naslov diplomskega dela:
Vpliv plenilcev na uspešnost gnezdenja divjega petelina (Tetrao urogallus L.) na Pohorju: poizkus z umetnimi gnezdi