Zagovori diplomskih nalog

JANJA ZABUKOVNIK

Datum zagovora: 4.11.2019
Ura zagovora:
16:00
Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 2
Mentorica: pred. dr. Anja Bubik
Somentorica: doc. dr. Tina Eleršek
Predsednik: prof. dr. Bojan Sedmak
Članica:
 doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek
Naslov diplomskega dela:
Uporaba molekularnih orodij pri zaznavanju cianobakterij

ELIZABETA SALOBIR REDŽIĆ

Datum zagovora: 6.11.2019
Ura zagovora:
14:00
Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 2
Mentorica: doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik
Predsednik: izr. prof. dr. Viktor Grilc
Član:
 pred. Klemen Kotnik
Naslov diplomskega dela:
Kakovost zraka v Trbovljah nekoč in danes