Zagovori diplomskih nalog

SEBASTJAN FIS

Datum zagovora: 21. 3. 2019
Ura zagovora:
16:00
Prostor zagovora: Velika predavalnica
Mentor: izr. prof. dr. Nikola Holeček
Predsednik dipl. komisije: izr. prof. dr. Viktor Grilc
Član dipl. komisije: pred. dr. Emil Šterbenk
Naslov diplomskega dela:
Vodik iz vode kot gorivo v Ottovem motorju