Zagovori diplomskih nalog

ANDRAŽ SMRKOLJ

Datum zagovora: 11.10.2019
Ura zagovora:
16:00
Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 2
Mentor: izr. prof. dr. Nikola Holeček
Predsednik: pred. dr. Emil Šterbenk
Član:
 pred. Klemen Kotnik
Naslov diplomskega dela:
Ocena obremenjenosti prebivalcev s hrupom cestnega prometa v izbranih glavnih mestih držav Evropske unije