Zagovori diplomskih nalog

ANDREJ PETROV

Datum zagovora: 29.6.2018
Ura zagovora:
15:00
Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 2
Mentorica: doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik
Somentorica: dr. Nadja Romih
Predsednik: pred. dr. Goran Pipuš
Član:
 izr. prof. dr. Viktor Grilc
Naslov diplomskega dela:
Zajemanje in skladiščenje ogljikovega dioksida