Zagovori diplomskih nalog

ANA PODLINŠEK

Datum zagovora: 22.9.2017
Ura zagovora:
16:00
Prostor zagovora: Velika predavalnica
Mentor: pred. dr. Goran Pipuš
Somentor: dr. Aljoša Košak
Predsednik: izr. prof. dr. Viktor Grilc
Članica: pred. dr. Anja Bubik
Naslov diplomskega dela:
Priprava in karakterizacija adsorpcijskih materialov za odstranjevanje ionov težkih kovin iz voda

ANJA ŠTAHER

Datum zagovora: 25.9.2017
Ura zagovora:
12:00
Prostor zagovora: Velika predavalnica
Mentor: viš. pred. dr. Anton Gantar
Predsednica: doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik
Članica:
doc. dr. Natalija Špeh
Naslov diplomskega dela:
Analiza učinkovitosti ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na Koroškem

TILEN VOZELJ

Datum zagovora: 25.9.2017
Ura zagovora:
12:45
Prostor zagovora: Velika predavalnica
Mentorica: doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik
Somentor: Bojan Gajšek, dipl. inž. str.
Predsednik: pred. dr. Emil Šterbenk
Član:
 viš. pred. dr. Anton Gantar
Naslov diplomskega dela:
Obvladovanje odpadkov v poslovnem sistemu Premogovnika Velenje

FRANCISKA LADAN

Datum zagovora: 25.9.2017
Ura zagovora:
13:30
Prostor zagovora: Velika predavalnica
Mentorica: dr. Lucija Kolar
Somentorica: pred. dr. Anja Bubik
Predsednik: pred. dr. Emil Šterbenk
Članica:
 doc. dr. Natalija Špeh
Naslov diplomskega dela:
Zelene strehe – analiza pilotnega primera in raziskava področja ozelenjevanja v občini Velenje

JERICA DREV

Datum zagovora: 25.9.2017
Ura zagovora:
14:30
Prostor zagovora: Velika predavalnica
Mentor: pred. Blaž Barborič
Predsednik: pred. dr. Emil Šterbenk
Članica: doc. dr. Natalija Špeh
Naslov diplomskega dela:
Analiza ugrezninskega območja Šaleške doline, s poudarkom na spremembah, nastalih v 21. stoletju