Zagovori diplomskih nalog

SIMONA PERŠE

Datum zagovora: 21. 11. 2018

Ura zagovora: 17:00

Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 2

Mentor: izr. prof. dr. Andrej Simončič

Predsednica dipl. komisije: dr. Lucija Kolar

Članica dipl. komisije: pred. dr. Anja Bubik

Naslov diplomskega dela: Preučevanje seznanjenosti prebivalstva z uporabo fitofarmacevtskih sredstev v mestni občini Novo mesto

 

KATJA BOBIK

Datum zagovora: 21. 11. 2018

Ura zagovora: 17:45

Prostor zagovora: Magistrska predavalnica 2

Mentorica: doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik

Somentorica: dr. Nadja Romih

Predsednica dipl. komisije: doc. dr. Marta Svetina Veder

Član dipl. komisije: izr. prof. dr. Andrej Simončič

Naslov diplomskega dela: Privzem kovin v sojo (Glycine max (L.) Merril) in oljno ogrščico (Brassica napus L. var. napus)