Predmetnik

Predmetnik 1. letnika:

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Kemija in okolje 8 45 15 30
2. Ekosistemska biologija 6 30 30
3. Uvod v okoljske tehnologije 3 15 15
4. Matematika 7 40 30
5. Strokovni tuj jezik 6 30 30
6. Vrednotenje in varstvo geografskega okolja 6 40 20
7. Okoljska sociologija 5 25 20
8. Človek in okolje 6 45 15
9. Naravovarstvo 7 30 40
10. Ravnanje z odpadki 6 45 15

 

Predmetnik 2. letnika:

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Računalništvo in GIS-i 9 30 60
2. Statistika 5 30 15
3. Fizikalni pojavi v okolju 7 40 10 20
4. Tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja zraka, vode in tal 11 50 40 30
Skupaj obvezni del 32 150 125 50
5. Modul A 14
6. Modul B 14
Skupaj 60

 

Predmetnik 3. letnika:

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Izbirni predmet min 4
2. Izbirni predmet min 4
3. Metode izdelave in predstavitve strokovnih poročil 6 40 20
4. Ekonomika okolja in projektno vodenje 6 40 20
5. Modul C 14
6. Praktično usposabljanje 10
7. Diplomsko delo 16
Skupaj 60

 

Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku:
Predmetnik 1. modula – Ohranjanje narave:

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Upravljanje s populacijami prostoživečih živali z osnovami načrtovanja v gozdnem prostoru 6. 30. 30. -.
2. Presoja vplivov na okolje 4 25 15
3. Načrtovanje in razvoj zavarovanih območij 4 20 20

 

Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku:
Predmetnik 2. modula – Raba in varstvo tal:

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Razvoj in urejanje podeželja 5 20 30
2. Raba in varstvo tal 4 20 20
3. Vplivi kmetijstva na okolje 5 20 30

 

Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku:
Predmetnik 3. modula – Okolje in zdravje

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Ekotoksikologija 5 25 20
2. Vpliv okolja na življenske procese 5 25 25
3. Zdravstvena ekologija 4 20 10 15

 

Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku:
Predmetnik 4. modula – Okolje in industrija:

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Vplivi industrije na okolje in metode monitoringa 6 40 10 10
2. Čiščenje odpadnih voda 4 20 15 15
3. Okoljski tehnološki projekti: primeri dobre prakse 4 20 20

 

Predmetni sklopi / moduli v 2. letniku:
Predmetnik 5. modula – Okolje in prostor:

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Prostorsko načrtovanje 5 30 20
2. Okoljska komunikacija 5 30 20
3. Racionalna raba energije 4 20 20

 

Izbirni predmeti študijskega programa:

Naziv predmeta KT P SV LV
1. Kemija onesnažil 4 20 25
2. Geokemija okolja 4 22 15 8
3. Biotehnologija 4 30 15

 

Legenda: KT=kreditne točke; P=predavanja; SV=seminarske vaje; LV=laboratorijske vaje