Seminar in delavnica – Kontrola kvalitete aktivnega blata na čistilnih napravah z uporabo mikrobioloških metod