Vodstvo

Dragi dijaki, študenti, starši!

Znanje dobiva v sodobni družbi - zlasti v gospodarstvu - vlogo, kot je ni imelo še nikoli v zgodovini. Vse bolj se zavedamo njegove vrednosti, zato imamo željo, da ga v čimkrajšem času pridobimo čimveč. Vseživljenjsko učenje in dopolnjevanje lastnih znanj je naša prihodnost. To je hkrati izziv za vse, ki znanje potrebujemo in še posebej za tiste, ki v slovenskem visokošolskem sistemu oblikujemo, ponujamo in posredujemo izobraževalne programe. V želji, da bi temu prostoru ponudili moderen, evropsko primerljiv študij, je nastala Visoka šola za varstvo okolja z vizijo postati prepoznavna in najkakovostnejša izobraževalna ustanova s področja varstva okolja na področju jugovzhodne Evrope z visokimi izobraževalnimi in raziskovalnimi standardi ter jasno prepoznavnim pomenom za slovensko in mednarodno gospodarstvo, kakor tudi družbo v celoti.Pri tem sledimo izobraževalnim in raziskovalnim načelom, za katera menimo, da so sodobna in ustrezajo sodobnemu študentu. Tako boste v naših programih našli veliko prakse v gospodarstvu in negospodarstvu, saj menimo, da mora študent ob teoriji spoznati tudi praktično delo v podjetjih in ustanovah, povezanih z varovanjem okolja in ekotehnologijo. Tesno sodelovanje je tako zagotovilo za vaš aktiven in praktično naravnan študij. Dobro vemo, katera so potrebna znanja, sposobnosti in veščine, ki jih današnji poslovni svet zahteva od posameznika z visoko izobrazbo.Naša prizadevanja za kakovosten izobraževalni proces, zainteresirani in visoko motivirani študenti ter aktivno sodelovanje med učitelji in študenti so pogoj za doseganje vizije in poslanstva šole, za kar si bomo vseskozi prizadevali.

Mag. Milena Pečovnik
V. d. direktorice
Tel: +386 3 898 64 11
Faks: +386 3 898 64 13
E-mail: milena.pecovnik@vsvo.si

Dekan

Izr. prof. dr. Boštjan Pokorny
Tel: +386 3 898 64 12
Faks: +386 3 898 64 13
E-mail: bostjan.pokorny@vsvo.si

Tajništvo 

Irena Tekavec, uni. dipl. var.
Tel: +386 3 898 64 14
Faks: +386 3 898 64 13
E-mail: tajnistvo@vsvo.si / irena.tekavec@vsvo.si

Referat za študentske zadeve

Milena Ževart
Tel: +386 3 898 64 10
Faks: +386 3 898 64 13
E-mail: milena.zevart@vsvo.si

Mednarodna pisarna

Mag. Andrejka Mevc
Tel: +386 3 898 64 15
Faks: +386 3 898 64 13
E-mail: andrejka.mevc@vsvo.si

Kadrovska služba

Saša Zagode Burič, univ. dipl. prav.
Tel: +386 3 898 64 20
Faks: +386 3 898 64 13
E-mail: sasa.zagode@vsvo.si