Organi in komisije

Upravni odbor

- mag. Vilma Fece, predsednica, Gorenje Velenje d.d.
- lekt. mag. Katarina Čander Podgoršek, zaposlena pedagoška delavka
- ga. Katja Esih, Regijsko študijsko središče
- mag. Franci Kotnik (predstavnik ustanovitelja RŠS)
- doc. dr. Peter Peer (predstavnik lokalne skupnosti)
- mag. Andrejka Mevc, zaposlena (nepedagoška) delavka
- Tom Kirič, predstavnik študentov

Senat

- doc. dr. Natalija Špeh
- izr. prof. dr. Nikola Holeček, Gorenje Velenje d.d.
- izr. prof. dr. Boštjan Pokorny
- prof. dr. Bojan Sedmak, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana
- izr. prof. dr. Andrej Simončič, Kmetijski inštitut, Ljubljana
- izr. prof. dr. Leo Šešerko
- doc. dr. Marta Svetina Veder
- Tom Kirič, predstavnik študentov
- Juš Halec Makovec, predstavnik študentov

Komisija za študentske zadeve

- pred. dr. Anja Bubik, predsednica
- doc. dr. Martin Batič, član
- Jernej Ranc, predstavnik študentov

Komisija za kakovost

- doc. dr. Borut Vrščaj
- doc. dr. Kristijan Breznik
- mag. Andrejka Mevc
- izr. prof. dr. Boštjan Pokorny
- Blaž Kralj, predstavnik študentov