Organi in komisije

Upravni odbor

- Katja Esih, predstavnica ustanovitelja
- Danica Jezovšek Korent, predstavnica ustanovitelja
- Tomaž Raznožnik, predstavnik ustanovitelja
- Tina Kramer, predstavnica gospodarstva
- izr. prof. dr. Borut Vrščaj, predstavnik visokošolskih učiteljev
- mag. Andrejka Mevc, predstavnica drugih delavcev
- Jasmin Kurbašić, predstavnik študentov

Senat

- doc. dr. Natalija Špeh
- izr. prof. dr. Nikola Holeček
- prof. dr. Boštjan Pokorny
- prof. dr. Bojan Sedmak
- prof. dr. Andrej Simončič
- doc. dr. Leo Šešerko
- doc. dr. Marta Svetina Veder
- Lenart Jerina, predstavnik študentov
- Nika Kos, predstavnica študentov

Komisija za študentske zadeve

- viš. pred. dr. Anja Bubik, predsednica
- doc. dr. Martin Batič, član
- Špela Hvastja, predstavnica študentov

Komisija za kakovost

- izr. prof. dr. Borut Vrščaj
- izr. prof. dr. Kristijan Breznik
- prof. dr. Boštjan Pokorny
- Saša Zagode Burič
- Aleksandra Lubej, predstavnica študentov