Erasmus+

Erasmus (2007 – 2013) je bil akcijski program Evropske skupnosti za sodelovanje prek nacionalnih meja na področju izobraževanja, ki med drugim omogoča tudi mobilnost študentov oziroma opravljanje določenih študijskih obveznosti na eni od univerz članic EU.

Erasmus+ je novi program Evropske unije za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. V novi program so vključene tudi akcije programa Jean Monnet kot samostojno nespremenjeno področje.

Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

V Sloveniji za izvajanje programa v obdobju 2014-2020 skrbita dve nacionalni agenciji: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa, ter MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, ki pokriva področje mladine (vir: http://www.erasmusplus.si/, z dne 4. 2. 2016).

Več informacij: http://www.erasmusplus.si/.

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) ; Erasmus Charter for Higher Education (ECHE 2021-2027)

Izjava o Erasmus politiki

Spletne mednarodne informacije