Knjižnica

Informacije:

Knjižnica ŠC Velenje
Knjižnica Velenje
Osrednja knjižnica Celje

 

Knjižne novosti:

– H. E. Daly, J. B. Coob (1994). For the common good. Boston.
– R. Holger (2008). Okologische Okonomie. Wiesbaden.
– A. Suhadolc (2012). Les naših dreves in grmovnic. Kranj.
– R. K. Turner, D. Pearce, I. Bateman (1993). Environmental Economics. London.
– H. E. Daly, J. Farley (2010). Ecological economics. Washington.
– R. Brus (2012). Drevesne vrste na slovenskem. Ljubljana.
– M. Alkalaj (2012). Zelene laži. Ljubljana.
– B. Grabnar (2005). Zgodovina retorike.
– Aphthonius, A. F. (2008). Progymnasmata: retoročne vaje – priprave na javni nastop.
– Laughton, R. (2013). Zeleno kmetovanje.